Recunoastere Diplome in UE

In calitate de autoritate competenta de recunoatere profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate, Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu data de
26.11.2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.PDF
 
 
CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MOASA
 
Aceste documente se elibereaza numai medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.

In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii Publice elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.


Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:

 

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;
-copie act de identitate;
-copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
-copie legalizata dupa diploma echivalata;
-copie legalizata dupa foaia matricola;
-copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
-copie dupa documentele de schimbare a numelui.

 

Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii Publice. Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

 

Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:


MEDICI

1) Certificate care atesta formarea in profesia de medic conforma DC 2005/36/CE si/sau asimilarea denumilor titlurilor de calificare cu cel prevazut pentru Romania de aceasta norma.

Se elibereaza titularilor:

A) Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara medicina generala/medicina;
B) Diplomei de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina;
C) Certificatului de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii Publice care atesta formarea conforma in una din specialitatile listate pentru Romania de DC/2005/36CE;
D) Certificatului de medic specialist - care atesta formarea conforma in specialitatile:

 

- Hematologie si hemobiologi; Pneumoftiziologie; Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala; Balneoclimatologie si Recuperare medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala; Alergologie si imunologie; Imunologie clinica si alergologie; Medicina Generala Radiodiagnostic Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie; Chirurgie plastica si reparatorie; Chirurgie cardiovasculara pentru care se aplica asimilarea de denumire a specialitatii dupa cum urmeaza:
-Hematologie si hemobiologie - cu Hematologie;

 

-Pneumoftiziologie cu Pneumologie;

-Balneofizioterapie; Balneolo - cu Recuperare, Medicina Fizica si Recuperare medicala ;
-Balneologie;

-Balneoclimatologie si Recuperare;

-Medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala;

 

-Alergologie si imunologie; - cu Alergologie si Imunologie clinica;

-Imunologie clinica si alergologie;

- Medicina Generala - cu Medicina de Familie;

-Radiodiagnostic - cu Radiologie- imagistica medicala;

- Laborator clinic,biochimie, - cu Medicina de Laborator; microbiologie, parazitologie, hematologie;

-Chirurgie plastica si reparatorie - cu Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva;

- Chirurgie cardiovasculara - cu Chirurgie vasculara.
E) Certificatului de medic specialist medicina generala/medicina de familie, in cazul medicilor confirmati rezidenti medicina generala/medicina de familie in urma concursurilor de rezidentiat sesiunile noiembrie 1995 - noiembrie 2005.

Documente necesare

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa Diploma de medic;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

Medicii specialisti vor prezenta suplimentar :

- copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii Publice in format nou incepand cu luna mai 2007

-adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti in care se precizeaza ordinul ministrului de confirmare ca rezident si perioada in care s-a efectuat pregatirea prin rezidentiat sau copia legalizata a carnetului de rezident.

 

2) Certificat care atesta drepturi castigate generale in profesia de medic

Se elibereaza medicilor care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat si sunt titulari ai:

- Diplomei de Doctor - medic specializarea universitara pediatrie

- Certificatului de medic specialist care atesta o formare mai mica decat cea prevazuta pentru specialitatea respectiva de DC/ 2005/36/CE.

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa diploma de medic;

-copie legalizata dupa foaia matricola;
-adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-dupa caz copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii Publice in format nou incepand cu luna mai 2007;

- copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui;
-in cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie si Ortopedie infantila , se poate elibera un certificat care atesta drepturi castigate generale, numai daca titularul face dovada ca a exercitat efectiv si legal activitatile de medic specialist chirurgie pediatrica in Romania pe o durata de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
3) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic:

Se elibereaza

Medicilor de Medicina Generala cu drept de libera practica precum si in cazul medicilor specialisti/primari Medicina de Familie care nu se incadreaza in prevederile de la punctul 1(E);

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa diploma de medic;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;

-adeverinta eliberata de casele de asigurari de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti in care se precizeaza ca la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

MEDICI DENTISTI

Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist.

Se elibereaza titularilor:

Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara stomatologie, care fac dovada ca au exercitat in Romania in mod efectiv, legal activitatile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

FARMACISTI

Certificatele care atesta drepturi castigate generale in profesia de farmacist

Se elibereaza titularilor:

Diplomei de licenta de farmacist inclusiv promotia 2007, care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa Diploma de farmacist;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;

-copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

1) Certificat de Conformitate

Se elibereaza in cazul titularilor:

- Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalist incepand cu promotia 2006 de absolventi;

- Diplomei de Licenta de asistent medical generalist incepand cu promotia 2007 de absolventi;

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

2) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist

Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:

- Certificatului de Competente Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de scolile sanitare postliceale sanitare

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa Certificatul de Competente Profesionale;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;

-copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

MOASA

1) Certificat de conformitate

Se elibereaza in cazul titularilor:

- Diplomei de licenta de moasa incepand cu promotia 2007 de absolventi.

Documente necesare

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;

-copie legalizata dupa Diploma de moasa;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de unitatea de invatamant superior absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

2) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de moasa

Se elibereaza in cazul titularilor :

- Diplomei de asistent medical obstetrica-ginecologie,

Eliberata de scolile postliceale sanitare de specialitate, care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de moasa prevazute de lege, in Romania, pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

-cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-copia actului de identitate;

-copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-copie legalizata dupa diploma de asistent medical obstetrica -ginecologie;

-copie legalizata dupa foaia matricola;

-adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;

-copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.


Ministerul Sănătăţii Publice
Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,
Cod 010024, Bucureşti
Direcţia Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare: 021-30.72.598 sau 021-30.72.618.
Relaţii cu publicul: 021-30.72.675

Our website is protected by DMC Firewall!