Comunicat de presă (02.09.2010)

Echipe formate din reprezentaţi ai I.S.U.  „HOREA” al judeţului Mureş şi ai Direcţiei de Sănătate Publică au verificat unităţile sanitare publice din judeţ.
       
     În perioada 24-31.08.2010, personalul Inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş în colaborare cu reprezentaţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au desfăşurat  o serie de controale tematice privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, în unităţile sanitare publice, cu paturi, de pe raza judeţului Mureş, fiind verificate 12 unităţi sanitare.
    În urma verificărilor efectuate au fost constatate un număr de 58 deficienţe pe linia respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor dintre care 39 au fost soluţionate pe loc. Pentru neregulile constatate au fost aplicate o amendă contravenţională în cuantum de 2500 de lei şi 37 de avertismente.
     Controalele tehnice şi acţiunile de prevenire au fost finalizate prin 12 analize cu factorii de conducere ai unităţilor sanitare,  prilej cu care s-au stabilit măsuri ferme de creştere a eficienţei acestei activităţi şi asigurarea protecţiei anti-incendiu.
     Dintre principalele nereguli constatate enumerăm:
1.    Instalaţii electrice cu improvizaţii (siguranţe necalibrate, corpuri de iluminat neprotejate sau suspendate direct în conductorii de alimentare, capete de cabluri electrice lăsate neizolate, întrerupătoare şi prize care se smulg din perete);
2.    Căi de acces / evacuare îngustate / blocate prin prezenţa mobilierului şi a altor materiale depozitate care reduc lăţimea liberă de circulaţie şi pot împiedica intervenţia;
3.    Nu este asigurată întreţinerea în stare de funcţionare cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare a instalaţiilor de hidranţi interiori;
4.    Documente specifice activităţii de apărare neîntocmite sau neactualizate;
5.    Nu sunt afişate instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor în punctele vital-vulnerabile
6.    Organizarea apărării împotriva incendiilor şi a primei intervenţii de stingere a incendiilor nu este întocmită;
7.    Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu nu sunt întocmite;
     Recomandări pentru îmbunătăţierea activităţii de apărare împotriva incendiilor:
1.    Asigurarea iluminatului de siguranţă cu sursă autonomă sau independentă de energie;
2.    Dotarea cu instalaţie de semnalizare – alarmare la toate unităţile cu peste 100 paturi;
3.    Verificarea tuturor instalaţiilor electrice cu accent pe tablourile electrice;
     Până în data de 15 septembrie 2010, unităţile sanitare controlate au obligaţia să informeze Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş  şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş despre măsurile luate pentru remedierea neregulilor constatate, urmând ca în viitor reprezentanţii celor două instituţii să verifice dacă aceste deficienţe au fost înlăturate.
Our website is protected by DMC Firewall!