7 aprilie Ziua Mondială a Sănătăţii

     Atenţia opiniei publice mondiale, acum la început de aprilie, ar trebui să fie  focalizată spre priorităţile cu care se înscrie în acest an ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII. Dimensiunea şi semnificaţia acestei zile este amplificată în mod firesc,de reverberaţia adusă, în acest debut de primăvară, de amploarea sărbătorilor pascale.
    Această zi înscrisă cu majuscule în calendarul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii vine să ne aducă o nouă amplitudine vieţii prin iubirea, bucuria şi speranţa ce trebuie să caracterizeze conştiinţele umane preocupate de sănătatea generală a tuturor fiinţelor şi a planetei pe care o populăm. Nu poţi rămâne indiferent la acutizările factorilor de risc implicaţi în interconexiunea, reversibilitatea sistemului om ↔ univers; sănătatea omului ↔ sănătatea planetei.
    În acest context guvernele, organizaţiile internaţionale, de afaceri şi societatea civilă, prin apelul O.M.S., sunt chemate, să-şi conjuge eforturile pentru a aşeza SĂNĂTATEA PUBLICĂ în centrul politicii de urbanizare
     Procesul urbanizării incumbă diverse modificări care se cer a fi stringent abordate pentru a nu aduce consecinţe nefavorabile asupra stării generale de sănătate a populaţiei, prin creşterea riscului bolilor cronice, a celor transmisibile precum TBC, HIV/SIDA şi a altor boli.
    În acţiunile ce urmează să se desfăşoare în intervalul premergător zilei mondiale precum şi după această dată tema urbanizării va reprezenta unul dintre obiectivele activităţii de promovare a sănătăţii în sensul lărgirii cunoştinţelor populaţiei privind nivelul de poluare chimică şi sonoră a aerului, apei, alimentelor, consecinţele acesteia precum şi măsurile prin care ne putem proteja sau diminua acţiunea acestor factori nocivi pentru sănătatea noastră.
    Aceste activităţi care susţin evenimentul menţionat se bucură de o popularizare largă şi la noi în judeţ, atât din partea autorităţilor locale  primării, Insp. de Protecţia Mediului, a Direcţiei de Sănătate Publică, a unor organizaţii civice, de afaceri şi persoane fizice.
    Rămâne ca un factor dominant în această privinţă, creşterea gradului de conştientizare, responsabilizarea tuturor acelora care vieţuim în aceste vremuri şi trebuie să ne angajăm în asemenea acţiuni care să redirecţioneze resursele către intervenţiile prioritare pentru o mai mare eficienţă în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă în privinţa locuinţelor, apei şi sanitaţiei.


Our website is protected by DMC Firewall!