Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 39

Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice-laboratoare de microbiologie

Ministerul Sănătății a publicat METODOLOGIE DE ACORDARE A AVIZULUI DE OPORTUNITATE în vederea implementării proiectelor de investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice.
Proiect în valoare de 22 de milioane de euro coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în parteneriat cu Ministerul Sănătății.
Beneficiari eligibili: Unități sanitare publice care au în structură sau care au în curs de înființare laboratoare de microbiologie.
Cererea de finanțare, avizul de oportunitate obținut de la Ministerul Sănătății, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.
Ghidul beneficiarului
Metodologia pentru obținerea avizului