Examen grad principal asistenti medicali - 2011

Ministerul Sănătăţii anunţă pe cei interesaţi că la examenul de grad principal pentru asistenţi medicali sesiunea noiembrie 2011 se pot înscrie şi asistenţii medicali de pediatrie.
Pentru aceştia înscrierile se fac până la data de 01.11.2011, ora 14:00 la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene / a Municipiului Bucureşti.
Susţinerea examenului de grad principal in aceste cazuri se face după tematica de asistent medical generalist.

Ministerul Sănătăţii aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenti medicali în perioada 10—11 noiembrie 2011, astfel:
    10.11.2011 - examen pentru asistenţii medicali generalişti;
    11.11.2011 - examen pentru moaşe şi asistenţi medicali

Specialităţile la care se organizează examenul de grad principal sunt:
    -asistent medical generalist;
    -moaşă/obstetrica-ginecologie;
    -asistent medico-social;
    -asistent igienist de cabinet stomatologic;
    -asistent medical stomatologie;
    -balneofizioterapie;
    -farmacie;
    -igienă-sănătate publică;
    -laborator;
    -nutriție-dietetică
    -radiologie - imagistică medicală.

Condiţii de participare
La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
        - liceu sanitar;
        - colegiu medical universitar;
        - facultate de asistenţă medicală/moaşe;
    b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă. La calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.
     c) au achitat suma de participare la examen.

Dosarul de înscriere al candidatului

 La inscriere candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere cu datele de contact Word ;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile de învătământ:
        - şcoală postliceală sanitară;
        - liceu sanitar;
        - colegiu medical universitar;
        - facultate de asistenţă medicală/moaşe;
 La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
    d) copia atestatului de echivalare, după caz;   
    e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
    f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
   g) dovada plăţii sumei de participare la examen. Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3; sector 1, Bucureşti, cod 010024
   (2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

    Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, în perioada 17-28 octombrie 2011, inclusiv.
    În judeţul Mureş înscrierea la examenul de grad principal din sesiunea 10-11 noiembrie 2011 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele   8.00-13.00.
    Dosarul se verifică la Biroul resurse umane şi apoi se înregistrează  la Registratura instituţiei , camera 4075.
Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.ms.ro.Tematica asistent medical generalist 2011


Tematica moase OG 2011

Tematica as. medico-social grad principal 2011

Tematica asistent igienist cab stoma 2011

Tematica asistent medical stomatologie 2011

Tematica BFT 2011

Tematica Farmacie 2011

Tematica igiena 2011

Tematica laborator 2011

Tematica nutritie - dietetica 2011

Tematica radiologie 2011

METODOLOGIE GRAD PRINCIPAL 2011


Our website is protected by DMC Firewall!