Logo

Ordin nr. 973/2010 din 28/06/2010

Ordin nr. 973/2010 din 28/06/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 05/08/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist
Nr. 973/4.592
    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. Cs.A. 6.805/2010,
    având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
    ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:
   Art. 1. - (1) Se aprobă cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Plata taxei se face în lei, în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod: 010024, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
   (3) Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
   Art. 2. - (1) Din sumele încasate potrivit art. 1 alin. (2), Ministerul Sănătăţii virează 50% instituţiilor de învăţământ superior implicate în pregătire, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii.
   (2) Ministerul Sănătăţii transmite, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii, instituţiilor prevăzute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum şi cu cele care nu au achitat-o, în vederea aplicării sancţiunii prevăzute la art. 1 alin. (3).
   Art. 3. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, direcţiile de sănătate publică, ministerele cu reţea sanitară proprie şi instituţiile de învăţământ superior implicate în pregătire vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se abrogă.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   

Ministrul sănătăţii,    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Cseke Attila                Daniel Petru Funeriu
 

   ANEXĂ
 
    Cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de
pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de
către posesorii certificatului de specialist
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│           A doua specialitate           │Cuantumul taxei│
│                               │  (în lei)  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│               1               │    2    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Alergologie şi imunologie clinică              │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Anatomie patologică                     │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Anestezie şi terapie intensivă                │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Boli infecţioase                       │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Cardiologie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie cardiovasculară                  │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie dento-alveolară                  │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie generală                      │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie orală şi maxilo-facială              │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie pediatrică                     │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă      │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie toracică                      │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Chirurgie vasculară                     │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Dermatovenerologie                      │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Endocrinologie                        │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Endodonţie                          │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Epidemiologie                        │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Expertiza medicală a capacităţii de muncă          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Farmacie clinică                       │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Farmacologie clinică                     │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Gastroenterologie                      │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Genetică medicală                      │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Geriatrie şi gerontologie                  │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Hematologie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Igienă                            │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Laborator farmaceutic                    │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină de familie                     │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină de laborator                    │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină de urgenţă                     │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină internă                       │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină legală                       │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicina muncii                       │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină nucleară                      │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Medicină sportivă                      │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Nefrologie                          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Neonatologie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Neurochirurgie                        │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Neurologie                          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Neurologie pediatrică                    │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Obstetrică-ginecologie                    │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Oftalmologie                         │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Oncologie medicală                      │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Ortodonţie şi ortopedie dento-facială            │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Ortopedie şi traumatologie                  │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Otorinolaringologie                     │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Paradontologie                        │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Pediatrie                          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Pneumologie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Protetică dentară                      │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Psihiatrie                          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Psihiatrie pediatrică                    │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Radiologie-imagistică medicală                │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Radioterapie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Recuperare, medicină fizică şi balneologie          │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reumatologie                         │   6.450   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Sănătate publică şi management                │   8.600   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Urologie                           │   8.600   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


Excel  Anexa 1 - Numar locuri


 
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!