Autorizaţia sanitara de funcţionare in baza referatului de evaluare
Notificare -privind certificarea conformităţii
Asistenta de specialitate de sanatate publica
- Notificare privind indeplinirea prevederilor legale referitoare la igiena si sanatate publica 
Autorizatie sanitara in baza declaratiei pe proprie raspundere
Viza anuala pentru autorizatia sanitara
NEGATIE (NOTIFICARE) pentru proiecte/activitati care nu fac obiectul evaluarii conditiilor de igiena
Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare
Aviz pentru înființarea unităților sanitare cu paturi sau pentru modificarea celor existente

Actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică pentru activităţile conexe actului medical:

1.    cerere tip   
2.    copie legalizată a diplomei de studii
3.    cazier judiciar
4.    adeverinţă medicală format A5 cu timbru fiscal
5.    autorizaţia veche în original
6.    adeverinţă de la locul de muncă sau copie a cărţii de muncă
7.    dosar plic
Actele se depun la DSP Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, informaţii la telefonul 0265- 216305

 

Conform Ord. MS, nr. 1030/2009, Ord. MS Nr. 251/2012, Ord. MS Nr. 1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, termenul de soluţionare a cererii de autorizare, respectiv,


-    Asistenţă de specialitate;
-    Autorizaţii sanitare de funcţionare pe bază de declaraţie pe propria răspundere;
-    Certificarea conformitatii;
-    Autorizaţii sanitare de funcţionare  pe bază de referat de evaluare.

este de 20 zile de la înregistrarea acesteia, sau de la data completării documentaţiei.

Documentatia se depune la sediul DSP Mures, str. Gh. Doja, nr. 34, camera 1, telefon 0265 262685.
Program de lucru cu publicul  zilnic  intre orele 8-13


Documente necesare pentru aviz deshumare – transport cadavre

1.    Cerere
2.    Certificat deces (copie)

Certificate de absolvire a cursului de igiena
  Certificatele de absolvire a cursului de igienă se eliberează în fiecare zi de joi  între orele 10-14 la sediul D.S.P de pe str. Gheorghe Doja, nr. 34, cam. 7DMC Firewall is a Joomla Security extension!