DSP Mures Asistenti Medicali Examen grad principal asistenti medicali - 2011

Examen grad principal asistenti medicali - 2011 Imprimare
Joi, 29 Septembrie 2011 09:37
Ministerul Sănătăţii anunţă pe cei interesaţi că la examenul de grad principal pentru asistenţi medicali sesiunea noiembrie 2011 se pot înscrie şi asistenţii medicali de pediatrie.
Pentru aceştia înscrierile se fac până la data de 01.11.2011, ora 14:00 la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene / a Municipiului Bucureşti.
Susţinerea examenului de grad principal in aceste cazuri se face după tematica de asistent medical generalist.

Ministerul Sănătăţii aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenti medicali în perioada 10—11 noiembrie 2011, astfel:
    10.11.2011 - examen pentru asistenţii medicali generalişti;
    11.11.2011 - examen pentru moaşe şi asistenţi medicali

Specialităţile la care se organizează examenul de grad principal sunt:
    -asistent medical generalist;
    -moaşă/obstetrica-ginecologie;
    -asistent medico-social;
    -asistent igienist de cabinet stomatologic;
    -asistent medical stomatologie;
    -balneofizioterapie;
    -farmacie;
    -igienă-sănătate publică;
    -laborator;
    -nutriție-dietetică
    -radiologie - imagistică medicală.

Condiţii de participare
La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
        - liceu sanitar;
        - colegiu medical universitar;
        - facultate de asistenţă medicală/moaşe;
    b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă. La calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.
     c) au achitat suma de participare la examen.

Dosarul de înscriere al candidatului

 La inscriere candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere cu datele de contact Word ;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile de învătământ:
        - şcoală postliceală sanitară;
        - liceu sanitar;
        - colegiu medical universitar;
        - facultate de asistenţă medicală/moaşe;
 La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
    d) copia atestatului de echivalare, după caz;   
    e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
    f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
   g) dovada plăţii sumei de participare la examen. Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3; sector 1, Bucureşti, cod 010024
   (2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

    Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, în perioada 17-28 octombrie 2011, inclusiv.
    În judeţul Mureş înscrierea la examenul de grad principal din sesiunea 10-11 noiembrie 2011 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele   8.00-13.00.
    Dosarul se verifică la Biroul resurse umane şi apoi se înregistrează  la Registratura instituţiei , camera 4075.
Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.ms.ro.Tematica asistent medical generalist 2011


Tematica moase OG 2011

Tematica as. medico-social grad principal 2011

Tematica asistent igienist cab stoma 2011

Tematica asistent medical stomatologie 2011

Tematica BFT 2011

Tematica Farmacie 2011

Tematica igiena 2011

Tematica laborator 2011

Tematica nutritie - dietetica 2011

Tematica radiologie 2011

METODOLOGIE GRAD PRINCIPAL 2011


Ultima modificare - Vineri, 28 Octombrie 2011 08:11
 
© 2008 Directia de Sanatate Publica Mures
juice bar business plan free business plan examples manufacturing business plan sport dissertation ideas cheap dissertation dissertation report format dissertation projects business plan executive summary software business plan free small business plan designing a business plan fish farming business plan business plan sample llm dissertation samples dissertation and thesis marketing business plan template topic for dissertation prepare a business plan what is a business plan free restaurant business plan sample restaurant business plan phd dissertation format wine bar business plan resturant business plan law dissertation ideas 90 day business plan writing up a business plan a good business plan acknowledgement for dissertation economic dissertation topics pizza business plan day spa business plan john nash dissertation dissertation editing service dissertation guidance restaurants business plan dissertation online dissertation dictionary dissertation layout performance management dissertation dissertation supervision easy business plan business plan doc dissertation supervisor communication dissertation dissertation review 5 year business plan small scale business plan grocery store business plan dissertation papers electronic dissertation logistics dissertation midwifery dissertation topics samples of a business plan binding dissertation dissertation plagiarism business plan cost dissertation plans business plan template microsoft dissertation edit dissertation on leadership engineering dissertation drama dissertation ideas business plan guidelines business plan how to write sample dissertation papers guide dissertation thesis vs dissertation free business plan template 30 60 90 day business plan summary business plan dissertation on marketing business plan uk business plan for small business free dissertation topics dissertation abstracts online printing business plan dissertation proposal template international business plan history dissertation ideas network marketing business plan dissertation length free sample business plan dissertation meaning law dissertation help interior design dissertation business strategic plan dissertation quotes business link business plan my business plan writing a business plan dissertation introductions dissertation proposal layout construction dissertation topics dissertation chapter dissertation transcription dissertation coaching catering business plan template business plan company fitness center business plan business plan proposal business plan bakery good dissertation titles dissertation in education msc dissertation structure it business plan template software dissertation buy dissertation online magazine business plan template for business plan build a business plan structuring a dissertation beauty salon business plan dissertation phd architecture dissertation examples business plan for a bakery dissertation introduction example dissertation help scam dissertation model dissertation conclusions advertising agency business plan export business plan printing dissertation business management dissertation knowledge management dissertation dissertation help service dissertation project starting a dissertation dissertation software dissertation defence business plan project dissertation steps writing the dissertation undergraduate dissertation examples samples of business plan dissertation proposal pdf dissertation archives interior design business plan legal dissertation topics sample of dissertation nursing dissertation topics job satisfaction dissertation janitorial business plan develop a business plan business plan structure furniture business plan dissertation copyright laundromat business plan cover letter for business plan doing a business plan